با تصویب هیئت وزیران:

وزارتخانه های نفت و نیرو از سال 94 مکلف به تامین سوخت گاز نیروگاهها شدند

دولت

با تصمیم هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال 1394 مکلف شدند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک، اسلام آباد، شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام کنند.

با تصمیم هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال 1394 مکلف شدند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک، اسلام آباد، شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام کنند.


به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت، بند 16 مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت کلان شهر را اصلاح و مطلب فوق در خصوص تکلیف وزارتخانه های نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاهها از سال 94 را جایگزین آن کرد.
مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ در سال 1390 به تصویب رسیده بود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد N39515