با رای اعضای مجمع تشخیص؛

کمیسیون ویژه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات تشکیل شد

سایر حوزه ها

با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیونی ویژه برای طرح رسیدگی به دارایی مقامات متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درخصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات ، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به دليل مغايرت با قانون اساسي و شرع، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و براي رفع اختلاف به مجمع ارجاع شده بود، مطرح شد.

اعضا پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط و استماع نظر حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان و مخالفت رييس قوه قضائيه، به دليل عدم تأمين منابع مالي اجراي طرح و بويژه با استناد به نامه دفتر رهبري معظم انقلاب به شوراي نگهبان، در مورد ضرورت تأمين بار مالي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي، پس از رأي‌گيري به اتفاق آرا مقرر شد اين موضوع در كميسيوني ويژه با حضور نمايندگاني از دولت، مجلس و قوه قضائيه، به منظور رفع ابهامات عديده و نزديك‌تر شدن ديدگاههاي سه قوه مطرح شود تا روشي عملي و قابل اجرا براي قوه قضائيه و دولت به مجمع پيشنهاد گردد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام روسای قوای مجریه و قضائیه حضور داشتند و رئیس مجلس در جلسه امروز غایب بود.