جلسه ای که مشت بابک زنجانی را باز کرد

بابک زنجانی

معدود مسئولانی که به رغم مفاسد زیاد بابک زنجانی، از او به عنوان «دور زننده تحریمها» به نیکی یاد می کردند، پس از جلسه ای که در چند دقیقه مشت بابک زنجانی برای همه باز شد، از حمایت از وی عقب نشینی کردند

به گزارش آفتاب به نقل از انتخاب، معدود مسئولانی که به رغم مفاسد زیاد بابک زنجانی،  از او به عنوان «دور زننده تحریمها» به نیکی یاد می کردند، پس از جلسه ای که در چند دقیقه مشت بابک زنجانی برای همه باز شد، از حمایت از وی عقب نشینی کردند.
یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار «انتخاب» گفت: حدود یک ماه قبل پس از طرح ادعاهای درباره واریزی دو و نیم میلیارد یورو از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی تاجیکستان که بانک ملی این کشور نامیده می شود، از طرف بانک مرکزی آقای مهدی گودرزی معاون بین الملل این بانک بهمراه معاونین یکی از بانکهای خصوصی به تاجیکستان سفر کردند.
در سفر نخست هیئت ایرانی، این هیئت با معاون بانک ملی تاجیکستان دیدار کرد و مقامات تاجیکی به بهانه حفظ اسرار مشتری از اعلام نظر صریح درباره موجود بودن یا نبودن این پول خودداری کردند اما بصورت غیررسمی وجود این پول را تایید کردند و  اظهار داشتند که موضوع را به بانک  «کنت گروپ» تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی و مدعی واریزی این پول است، اطلاع می دهند.
با در اختیار قراردادن  رونوشت این نامه که بطور تلویحی واریزی پول را تایید می کرد هیات ایرانی باز می گردد و پس از چند روز با پیام رسمی رییس کل بانک مرکزی ایران برای واریزی پول به حساب بانک مرکزی ایران ، هیات ایرانی به تاجیکستان بازمی گردد.
با وجود هماهنگی بعمل آمده برای دیدار هیات ایرانی با رییس کل بانک مرکزی تاجیکستان، تنها چند دقیقه قبل از دیدار دقتر رییس کل بانک مرکزی تاجیکستان تلاش می کند که جلسه را لغو کند اما با پافشاری هیات ایرانی مبنی بر هماهنگی بعمل آمده هیات چهارنفره ایرانی که شامل معاون بانک مرکزی، معاون یک بانک خصوصی ایرانی، مدیربانک ایرانی تاجیکستان و نماینده سفارت ایران در تاجیکستان در جلسه نهایی با هیات سه نفره تاجیکی که شامل رییس بانک مرکزی تاجیکستان، معاون وی و مسئول امور پولشویی این بانک است، ملاقات می کند.
در جلسه مذکور به محض تسلیم پیام رییس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر درخواست واریزی دونیم میلیارد یورو به حساب بانک مرکزی ایران، رییس کل بانک مرکزی از وجود چنین مبلغی در تاجیکستان ابراز بی اطلاعی کرده و تاکید می کند در صورت واریزی چنین مبلغ هنگفتی، حتما باید حواله به امضای شخص خود او باشد و در نهایت اظهار می کند پول مورد نظر هیچگاه به تاجیکستان نیامده است.
هیات ایرانی که برخلاف اظهارات دوپهلوی جلسه قبلی مقامات تاجیکی به بی اساس بودن اصل موضوع پی می برد ، نامه قبلی را به رویت رییس بانک ملی تاجیکستان می رساند و وی اظهار می کند به همین دلیل که امضای وی در ذیل نامه نیست، این نامه بی اعتبار است.
رییس هیات ایرانی بار دیگر با صراحت و طی سه سئوال مجزا از سه عضو طرف تاجیکی این پرسش را مطرح می کند: «آیا شما تایید می کنید چنین پولی در بانک ملی تاجیسکتان وجود ندارد» که هرسه نفر بصورت جداگانه این موضوع را تایید می کنند.
در نهایت هیات ایرانی به سرعت به جلسه خاتمه داده و معاون بانک مرکزی بلافاصه و قبل از رسیدن به درب خروجی ساختمان موضوع جعلی بودن ادعای واریزی پول در تاجیکستان را به اطلاع رییس کل بانک مرکزی می رساند.
کد N39374