دبیر‌کل جامعه زینب در نشست مشترک دولت و مجلس:

یارانه احزاب فرصت برای آنها است

معتقدم سهم زنان باید در فعالیتهای حزبی مد نظر قرار گیرد/ما از وزارت کشور درخواست می‌کنیم که به همین منظوردیداری با دکتر روحانی در نظر بگیرند.

دبیر‌کل جامعه زینب یارانه احزاب را فرصت برابر برای فعالیتهای آن‌ها ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار‌ایلنا، اعظم حاجی عباسی در نشست مشترک دولت و مجلس که صبح امروز- شنبه- برگزار شد، عنوان کرد: احزاب باید نقش سازنده‌ای در جامعه ایفا کنند. ما از وزارت کشور درخواست می‌کنیم که به همین منظوردیداری با دکتر روحانی در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر ضرورت پرداخت یارانه احزاب گفت: پرداخت یارانه به احزاب ایجاد فرصت برابر می‌کند. از سوی دیگر از صدا و سیما درخواست می‌کنیم تا در راستای مناظره میان احزاب برنامه‌هایی را در نظر بگیرد که امدواریم به این مسئله توجه شود.
حاجی عباسی تأکیدکرد: من معتقدم سهم زنان باید در فعالیتهای حزبی مد نظر قرار گیرد.

کد N39086