محبیان :

فعالیت احزاب فساد اقتصادی را کاهش می دهد

احزاب و تشکلها

دبیر کل حزب نواندیشان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه اگر احزاب شکل نگیرند پیوند ثروت و قدرت به وجود می آید، گفت: آنچه اکنون رخ داده حاصل این است که سرمایه دارهای رانت خوار حامیانی پیدا کرده اند و اگر احزاب فعالیت کنند، فساد اقتصادی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،امیر محبیان دبیر کل حزب نواندیشان انقلاب اسلامی در اولین نشست هم اندیشی وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی، گفت: باعث تاسف است که هنوز در مرحله اثبات هویت برای احزاب هستیم. مخاطب احزاب به یک مفهوم دولت نیست، بحث حزبی فرادولتی و حاکمیتی است.

وی ادامه داد: آیا حاکمیت احزاب را رقیب خود می داند یا شریک؟ این دو منش متفاوت را به وجود می آورد. وزارت کشور به عنوان متولی احزاب باید نگاهها را به سمت حاکمیت انتقال دهد.

محبیان با بیان اینکه اگر احزاب را شریک حکومت می دانیم باید به دنبال تقویت آنها باشیم، اظهار داشت: احزاب باید شبکه های را تربیت کنند که برنامه هایی را سیاست گذاری کنند و در اختیار نظام قرار دهند. دولت و نظام باید به این امر کمک کنند که احزاب شبکه های خود را در سطح کشوری تقویت کنند.

دبیر کل حزب نواندیشان انقلاب اسلامی در پایان هشدار داد که اگر احزاب شکل نگیرند پیوند ثروت و قدرت شکل می گیرد و شاهد آنچه هستیم که اکنون رخ داده است. شرایط کنونی حاصل این است که سرمایه دارهای رانت خوار حامیانی پیدا کرده اند. اگر احزاب فعالیت کنند فساد کاهش می یابد.