نتایج یک نظرسنجی:

حزب حاکم ترکیه در معرض آزمونی سخت در انتخابات شهرداری ها قرار دارد

حزب عدالت و توسعه ,انتخابات,ترکیه

آنکارا - ایرنا - ˈابراهیم اوسلوˈ رییس موسسه نظرسنجی ˈآنارˈ ترکیه که از معتبرترین شرکت های نظرسنجی این کشور است، گفت: حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در انتخابات شهرداری ها در معرض آزمونی بسیار سخت قرار خواهد گرفت.

به گزارش روز شنبه ایرنا، وی در گفت و گو با روزنامه ˈرادیکالˈ چاپ ترکیه با تاکید بر اینکه اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی فروردین ماه کمتر از 40 درصد آرا را کسب کند، در وضعیتی دشواری قرار خواهد گرفت، گفت: کسب حداقل 40 درصد آرا در انتخابات محلی به معنای آن است که حمایت مردمی از این حزب کاهش یافته است .

به گفته اوسلو، در صورت کسب حداقل 40 درصد آرا، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که نامزد شود، خواهد داشت، ولی در غیر این صورت باید وضعیت موجود را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد.

وی در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه گفت: چنین مساله ای فعلا ضروری نیست، ولی در صورتیکه روند رخدادها و بحرانهای سیاسی در ترکیه بطور غیرقابل پیش بینی شده تغییر یابد، چنین گزینه ای نیز می تواند مطرح باشد.

در پی عملیات موسوم به ˈمقابله با ارتشا و فسادˈ توسط پلیس و دادستانی استانبول که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکارا و سه نفر از فرزندان وزرای کابینه ترکیه شد، برخی از نظر سنجی ها حاکی از کاهش آرا حزب حاکم در این کشور است.

خاورم**2012**230**1651
کد N38594