با کشته شدن 9 نفر/

توفان برف 2000 پرواز را در آمریکا لغو کرد/کاهش دما به 38 درجه زیر صفر