معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد:

19 تقاضا از دولت یازدهم برای تشکیل حزب

نشست احزاب,میرولد

تهران - ایرنا - معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون 19 تقاضای اخذ مجوز فعالیت حزب و تشکل سیاسی را داشته ایم که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سید کاظم میرولد» روز شنبه در نخستین نشست احزاب با وزیر کشور با تقدیر از حضور احزاب در این نشست، اظهار داشت: برگزاری این نشست به درخواست وزیر کشور بوده که ما از احزاب فعال دعوت کرده ایم.

وی اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب تا کنون 230 حزب مجوز گرفته اند و طبق بررسی های اجمالی انجام شده یک چهارم احزاب فعال و نیمه فعال هستند و فعالیت آنان به انتخابات محدود نمی شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: برای برگزاری نشست امروز 60 حزب را دعوت کرده ایم که اگر این نشست مفید باشد دیگر احزاب را نیز دعوت خواهیم کرد تا آسیب شناسی لازم را انجام دهیم.

«محمد علی پورموسوی» مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز در این نشست اظهارامیدواری کرد که احزاب بتوانند آینده روشنی را با تعامل سازنده با دولت داشته باشند.

سیام(3)**9254**9132**1535
کد N38409