پیش بینی وضعیت اصولگرایان در انتخابات مجلس توسط روح الله حسینیان

مهر نوشت:

عضو جبهه پایداری از جلسات جداگانه جریان های اصولگرایی برای آسیب شناسی اقدامات اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و پیش بینی آسیب هایی که ممکن است در انتخابات مجلس آینده گریبان اصولگرایان را بگیرد، خبر داد.
روح الله حسینیان در گفتگو با مهر، اظهار داشت: کلیه جناح های اصولگرا به خاطر مسائل و مشکلاتی که با روی کار آمدن دولت جدید در حال شکل گیری است قطعا در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به اجماع خواهند رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح این مسائل و مشکلات گفت: نحوه مدیریت کشور، حرکت کشور به سمت سازش و تلاش در راستای تشنج مجدد فتنه گران مسائلی است که موجب وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده خواهد شد زیرا این آسیب ها در کمین کشور، انقلاب و نظام قرار گرفته است.

عضو جبهه پایداری با اشاره به جلسات جداگانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و جبهه پیروان گفت: آسیب شناسی اقدامات این جریان ها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و پیش بینی آسیب هایی که ممکن است در انتخابات مجلس آینده گریبان اصولگرایان را بگیرد، محور اصلی این جلسات است.

حسینیان با تاکید بر اینکه هر چه به انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم این وحدت شکل عملی تر به خود می گیرد، گفت: ضرورت های سیاسی اصولگرایان را به سمتی هدایت می کند که فهرست واحدی از اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد هر چند که فعلا برنامه ریزی در این زمینه وجود ندارد.

/2727

کد N38291