آلمانی ها نگران سرمایه گذاری های خود در ترکیه اند

ترکیه,آلمان

روزنامه الحیات به نقل از لوفیگارو نوشته است آلمانی ها به شدت از اوضاع بحرانی ترکیه نگرانند.

به گزارش خبرآنلاین بحران کنونی در ترکیه آلمان و اروپا را نگران کرده است. آلمان ترکیه را همچنان شریکی با اهمیت می داند، اما این کشور که با حدود سه میلیون مهاجر ترکیه بزرگترین میزبان مهاجران ترک در اروپاست رابطه خاصی با این کشور دارد که به همان اندازه نگرانی آن را افزایش می دهد. نکته ترسناک دیگر برای آلمان این است که در روزهای اخیر فضای اقتصادی آلمان و حتی اروپا به شدت از وخامت اوضاع در ترکیه نگران شده است.

در یک دهه، میزان سرمایه گذاری و شمار شرکت های آلمانی در ترکیه ده برابر شده است. شرکت های آلمانی میلیاردها دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند و با نگرانی شاهد پیامدهای بحران هستند. سوای از این مقامات آلمانی بیش از هرچیز دیگری از بروز افراط گرایی در ترکیه نگران هستند.

4949

کد N38101