رای گیری برای پیش نویس قانون اساسی تونس در مجلس

تونس,همه پرسی,فرانس 24

تهران - ایرنا - شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد که نمایندگان مجلس موسسان تونس سرگرم رای گیری برای تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور هستند.

به گزارش فرانس 24، رای گیری امروز جمعه آغاز شده است و نمایندگان مجلس موسسان به پیش نویس قانون اساسی جمهوری تونس رای می دهند.

بنابر این گزارش، این رای گیری باید در سال 2012 انجام می گرفت که تا امروز به طول انجامید.

بر اساس گزارش های اولیه 175 نماینده مجلس موسسان قانون اساسی تونس به نامگذاری قانون اساسی جدید به عنوان ˈقانون اساسی جمهوری تونسˈ رای مثبت دادند.

مترجمام**1502** 3404
کد N38026