تاکید وزیرخارجه لبنان بر حق ایران برای مشارکت در روند تحقیقات از "ماجد الماجد"

آفریقا و خاورمیانه

وزیرخارجه لبنان مشارکت در روند تحقیقات از سرکرده گروه تروریستی "عبدالله عزام" که مسئولیت انفجار برابر ساختمان سفارت ایران را پذیرفته بود را حق ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان منصور" وزیرخارجه دولت موقت لبنان در گفتگو با روزنامه لبنانی النهار اظهار داشت: نماینده امنیتی ایران که در بیروت حضور دارد حق مشارکت در تحقیقات از "ماجد الماجد" را دارد، چون وی با عملیاتی که در خاک ایران (سفارت ایران در بیروت) رخ داده مرتبط است.

وی تاکید کرد: من این تقاضا را امروز به وزیر دادگستری و وزیر کشور ارائه خواهم داد.

خاطر نشان می شود نیروهای امنیتی لبنان اخیرا ماجد الماجد سرکرده گروه تروریستی عبدالله عزام را در هنگام سفر به سوریه بازداشت کردند. این گروه تروریستی که به عربستان سعودی وابسته است چندی پیش مسئولیت حمله به سفارت ایران در بیروت را که به شهادت رایزن فرهنگی ایران و جمعی دیگر منجر شد را پذیرفته بود.