راشاتودی :

2013 مرگبارترین سال برای عراقی ها بود

آفریقا و خاورمیانه

آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که از سال 2008 تا پایان سال میلادی گذشته، 2013 مرگ بارترین سال برای مردم عراق بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در سال 2013 میلادی در مجموع هشت هزار و 868 نفر در تحولات عراق کشته شده اند که از بین آنها هفت هزار و 818 نفر از شهروندان عادی این کشور بودند.

بر اساس اعلام سازمان ملل فقط در ماه دسامبر 759 عراقی کشته شده و یک هزار و 354 نفر دیگر نیز در انفجارهای تروریستی این کشور زخمی شدند. برهمین اساس در 12 ماه سال 2013، می مرگبارترین ماه بود و عملیات های تروریستی این ماه سه هزار و 154 نفر تلفات در برداشت که 936 نفر از آن کشته شده و دو هزار و 191 دیگر نیز زخمی شدند.

بر همین اساس از ماه نوامبر به بعد نیز میزان تلفات تحولات عراق نیز در هر ماه بیش از یک هزار و 700 نفر بود. بر اساس اعلام سازمان ملل در میان شهرهای عراق، بغداد در سال گذشته خطرناکترین شهر این کشور بود و فقط 254 نفر در آن کشته شدند.