سالگرد شهادت امیر سرلشکر منصور ستاری

نیروی هوایی,دفاع,شهید

همشهری آنلاین: تصاویر زیر مربوط به دوران خدمت امیر سرلشکر شهید منصور ستاری، فرماندهی نیروی هوایی ارتش است که به مناسبت سالگرد شهادت وی منتشر شده است.

دفاع > شهید- همشهری آنلاین:
تصاویر زیر مربوط به دوران خدمت امیر سرلشکر شهید منصور ستاری، فرماندهی نیروی هوایی ارتش است که به مناسبت سالگرد شهادت وی منتشر شده است.

عکس: تسنیم