شیعیان پاکستان در سوگ شهادت علی ابن موسی الرضا (ع) عزاداری کردند

کد N37140