امین جمیل: لبنان به جولانگاه گروه های تندرو تبدیل شده است

جمیل,انفجار بیروت

بیروت – ایرنا – « امین جمیل » رییس جمهور اسبق و رییس حزب مسیحی کتائب لبنان، با محکوم کردن انفجار تروریستی ضاحیه جنوبی بیروت، گفت: لبنان به میدان تصفیه حساب ها و جولانگاه گروه های تندرو تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، امین جمیل با تاکید بر اینکه « ادامه جنایات تروریستی در لبنان به هیچ وجه پذیرفته نیست»، افزود:لبنان به مرحله ای رسیده که مردم این کشور معنای آن را هنوز درک نمی کنند و نمی دانند که دلایل هدف قرار گرفتن کشورشان توسط تروریست ها چیست.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دین و وجدانی این جنایات تروریستی را برنمی تابد، اظهار داشت: این مصایب گاه و بیگاه که در مناطق مختلف لبنان رخ می دهد، باید عبرتی برای تمام سیاستمداران لبنانی باشد که برای تفاهم و نجات لبنان به پشت میز مذاکره بازگردند.

در انفجار تروریستی عصر پنجشنبه در ضاحیه جنوبی بیروت تاکنون دست کم 4 تن شهید و حدود 70 تن زخمی شده اند که در میان آنان زنان و کودکان هم دیده می شود.

ادامه دارد ...

خاورم**2024 ** 1324
کد N37072