پیشگوی میانماری: سال آشوب های سیاسی آغاز شد

میانمار,آشوب

کوالالامپور - ایرنا - ستاره شناس میانماری با پیش بینی طالع این کشور از وجود برخی آشوب های سیاسی در سال 2014 در این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از روز پنجشنبه تارنمای صدای دمکراتیک میانمار که نهادی غیردولتی است، ˈسان زارنی بوˈ گفت: در سال 2014 تغییرات سیاسی عمده ای در میانمار رخ خواهد داد از جمله اینکه در فاصله 12 جولای تا 5 نوامبر (21 تیر تا 14 آبان) تغییرات مثبتی در کشور رخ خواهد داد.

این ستاره شناسی میانماری افزود: در این دوره همچنین تغییرات زیادی در قانون اساسی و سایر مسائل سیاسی، پیش از برگزاری انتخابات سراسری رخ می دهد.

انتخابات سراسری میانمار قرار است سال 2015 برگزار شود.

وی با نامناسب توصیف کردن اقتصاد میانمار در سال آینده، گفت: از نظر اقتصادی آشوب های زیادی در بین عموم مردم رخ می دهد. در سال اسب، دولت های بسیاری از کشورها با خرج هزینه های زیاد مردم را نگران تر می کنند و در نهایت باعث افزایش پرداخت مالیات توسط مردم می شوند.

ˈسان زارنی بوˈ تصریح کرد: تغییرات سیاسی در کشور باعث افزایش تقاضا می شود. مردم میانمار از نظر سطح اقتصادی اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت، اما همچنان سال 2014 نمی تواند باعث جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور شود.

وی گفت: بسیاری از مردم میانمار همچنان برای تامین معاش خود مشکل خواهند داشت و افزایش قیمت ها همه مردم به ویژه قشر متوسط را تحت تاثیر قرار می دهد. فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و طبقه متوسط نیز افزایش می یابد.

این ستاره شناس میانماری همچنین مدعی شد که در فاصله روزهای 21 ژانویه تا 19 فوریه (اول تا 30 بهمن)، 20 ماه مه و 20 ژوئن (30 اردیبهشت تا 30 خرداد)، و 20 اکتبر تا 20 نوامبر (28 مهر تا 29 آبان) میانمار شاهد خشونت هایی خواهد بود.

وی با اشاره به برخی سنت ها در ستاره شناسی میانماری گفت: از 12 آوریل تا 12 جولای (21 اردیبهشت تا 21 شهریور) تغییر زاویه ماه باعث برهم خوردن تعادل روحی بسیاری از مردم می شود و این امر موجب رفتارهای نامنظم و بدتر شدن شرایط می شود.

ˈسان زارنی بوˈ گفت: نیاز است که در مورد حالت ذهنی مردم در دوره های ذکر شده احتیاط های لازم رعایت شود، زیرا مردم در این بازه زمانی مرتکب جرائم زیادی از قبیل دزدی، زورگیری، تجاوز به عنف و اشکال دیگر خشونت ها می شوند و ممکن است خشونت های مذهبی و اجتماعی دیگر نیز مرتکب شوند.

درگیری های بوداییان افراطی ساکن استان ˈراخینˈ و دیگر مناطق میانمار با مسلمانان ˈروهینگیاˈ، در دو سال گذشته باعث آوارگی بیش از 200 هزار نفر از ساکنان این کشور شده است.

پلیس و ارتش میانمار متهم به داشتن نقش اساسی در هدف قراردادن مسلمانان روهینگیا از طریق بازداشت های دسته جمعی و خشن هستند.

سازمان ملل مسلمانان روهینگیا را بزرگترین اقلیت دینی جهان می داند. اکنون ده ها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به علت فشارهای دولت میانمار و خشونت های بوداییان در اردوگاه ها زندگی می کنند.

آساق**د.م.**1611
کد N36894