ایران خواستار شرکت در جلسه بازجویی از ماجد شد

تسنیم نوشت:

ایران خواستار شرکت در بازجویی از رهبر گروه عبدالله عزام شد. این گروه مسئولیت حمله به سفارت کشورمان در بیروت را به عهده گرفته است.

به گزارش المنار، جمهوری اسلامی ایران خواستار مشارکت در باز جویی از الماجد الماجد رهبر "گردان‌های عبدالله عزام"شده است.

ماجد چند روز پیش در بیمارستانی در بیروت توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت شد.

27219

 

 

کد N36683