برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

حضور وزرای کشور و اطلاعات در کمسیون شوراها

وزرای کشور و اطلاعات برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهند شد.

وزرای کشور و اطلاعات برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز یکشنبه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی حاضر خواهد شد.
همچنین در روز سه شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان و همچنین پاسخگویی در خصوص تحقیق و تفحص از استانداری اردبیل در این کمیسیون حاضر خواهد شد.

کد N36661