دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آتی؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صحن بهارستان می‌رود

مجلس

مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۹۲ جلسه علنی برگزار خواهد کرد.

سوال حمید رسائی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس در هفته آتی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۹۲ جلسه علنی برگزار خواهد کرد که دستور کار صحن علنی مجلس  در این روزها به شرح ذیل است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درموردلایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی) با اولویت در دستور قرار گرفت.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درموردطرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید)
گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درموردطرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شورا‌ها، مجامع و سایر هیات‌ها (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درموردطرح نظام رتبه‌بندی معلمان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درموردلایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درموردطرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درموردلایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور.
گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.

گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درموردلایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح.
گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن
گزارش کمیسیون اجتماعی درموردلایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب ۱۳۷۱
گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر
گزارش کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور درموردلایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده است)
گزارش کمیسیون عمران درموردطرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.
گزارش کمیسیون عمران درموردلایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی.
گزارش کمیسیون عمران درموردرد طرح اصلاح ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده و در اجرای ماده ۱۴۷ آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درموردلایحه اصلاح ماده (۸) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درموردلایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درموردطرح استفساریه ماده (۲۴) قانون بیمه
سوال حمید رسائی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور در دستور هفته جاری قرار دارد.

کد N36479