درخواست آزادی برای رییس سابق ستاد ارتش ترکیه در پی سخنان اردوغان

ترکیه,ستاد ارتش

آنکارا - ایرنا - وکیل مدافع ˈ ایلکر باشبوغ ˈ رییس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه در پی سخنان ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور خواستار آزادی وی شدند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، وکیل مدافع باشبوغ که موکلش به اتهام اقدام به کودتا علیه دولت آنکارا در زندان بسر می برد در پی سخنان اخیر نخست وزیر ترکیه مبنی بر وجود دولت موازی در این کشور ضمن درخواست آزادی برای رییس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه وی را بی گناه خواند.

اردوغان به تازگی و در پی بروز رسوایی اقتصادی در این کشور که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکارا به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه شد، در سخنانی اعلام کرد که دولت موازی و باندهایی در دولت موجب بروز این رخدادها شده اند.

وکیل مدافع باشبوغ در دادخواستش به دادگاهی در استانبول با استناد به سخنان نخست وزیر ترکیه مبنی بر وجود باندهایی در دولت آنکارا ، خواستار آزادی رییس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه شد.

وی در دادخواست خود با اشاره به سخنان اردوغان عنوان کرده است که باندهایی با نفود در دولت، پلیس و قوه قضاییه نسبت به بروز رخدادهای اخیر اقدام کرده اند و این موضوع بی گناهی موکلش را به اثبات می رساند.

نخست وزیر ترکیه در پی ایجاد پروند فساد و ارتشا اعلام کرده است که عوامل خارجی و داخلی در این رخداد ها نقشه داشته اند و هدف آنها سرنگونی دولت وی است.

اردوغان عنوان کرده است که باندهای درون دولت و دولت موازی را که علیه دولت آنکارا توطئه کرده اند، نابود خواهد کرد.

در پی رخدادهای اخیر شماری از افسران پلیس شهرهای مختلف ترکیه از کار خود عزل و یا به محل های دیگری منتقل شده اند.

رییس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه شماری از افسران بلند پایه، روزنامه نگاران و دانشگاهیان به اتهام اقدام به کودتا علیه دولت آنکارا در پرونده ای به نام ارگنه گن به زندان محکوم شده اند.

خاورم /230 ** 1514
کد N36137