در پاسخ به مهر مطرح شد؛

جزئیات اقدامات سه وزارتخانه درباره دانش‌آموزان شین‌آباد

دولت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستور صریح رئیس جمهور درباره بهبود شرایط دانش‌آموزان شین آباد اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جزئیات اقدامات صورت گرفته برای بهبود حال و رفاه دانش آموزان حادثه‌دیده شین‌آباد اظهار داشت: از ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور این دانش آموزان را دنبال کردند.

وی با اشاره به وظایف هر یک از این وزارتخانه ها در قبال شرایط دانش آموزان شین‌آباد افزود: بحث درمان این دانش آموزان از سوی وزارت بهداشت دنبال خواهد شد، بحث آینده، آتیه و مقرری آنها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و موضوعات مربوط به اسکان و آموزش این دانش آموزان بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دولت برای سال 92 اعتبارات لازم را به دانش‌آموزان شین‌آباد اختصاص داده است، تصریح کرد: هم اکنون بچه ها در تهران، و در باشگاه فرهنگیان اسکان یافتند و سه نفر از آنها مورد درمان قرار گرفته اند البته باید چندین عمل بر روی هر کدام از این دانش آموزان صورت گیرد.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش از سوی دفتر رئیس جمهور ماموریت پیگیری امور این دانش آموزان را برعهده گرفتند و اگر اقامت آنها در تهران طولانی شود ما معلم هایی را برای ادامه آموزش آنها بکار خواهیم گرفت.

فانی همچنین تاکید کرد که بحث بیمه، آتیه، کار برای آینده و مقرری دانش آموزان شین‌آباد هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد.

ادامه دارد...