در ادامه اجرای سیاست هدفمند وهابیون سعودی؛

تکفیریها مرقد همسر ایوب نبی(ع) و یک باب مسجد را در سوریه تخریب کردند

آفریقا و خاورمیانه

تروریستهای تکفیری وابسته به گروه موسوم به داعش، مرقد همسر حضرت ایوب(ع) از پیامبران بزرگ الهی را در ادلب و مسجد شیخ هلال را در حلب در ادامه اقدامات هماهنگ و برنامه ریزی شده خود برای تخریب تمام آثار تمدن اسلامی در سوریه ویران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، تروریستهای وابسته به آنچه دولت اسلام و شام(داعش) خوانده می شود، همان سیاست وهابیون سعودی در تخریب تمام آثار اسلامی در شهرهای مکه مکرمه ومدینه منوره را دنبال می کنند به تخریب مرقد همسر حضرت ایوب نبی(ع) و مسجد شیخ هلال دست زدند.

به گفته منابع محلی در حومه ادلب، تروریستهای داعش، مرقد "ستی رحمه" همسر حضرت ایوب نبی(ع) را در روستای بلشون در جبل الزاویه در حومه ادلب با تکیه بر ادعای پوچ وهابیون یعنی شرک به خدا با بمب منفجر کردند.

تروریستها اقدام به بمبگذاری این مکان کرده و آن را منفجر کردند و مدعی بودند این مکان شرک به خدا محسوب می شود.

تروریستهای داعش همچنین یک درخت تاریخی را که عمرش حدود 150 سال بود، در روستای اطعمه در حومه ادلب به بهانه واهی کندند.

همچنین تروریستهای داعش، مسجد روستای شیخ هلال در حومه حلب را به بهانه وجود قبری منتسب به شیخ هلال در داخل مسجد که به همین نام معروف شده است، ویران کردند.

مسجد الشیخ هلال تنها مسجد جامع این روستا به شمار می رود که نماز جمعه و نمازهای پنجگانه در آن اقامه می شد و مرکز آموزشی برای مردم روستا بود و حدود 100 دختر و پسر در مرکز حفظ قرآن کریم در این مسجد به حفظ قرآن کریم می پرداختند.