احمدی با اشاره به دستور رییس جمهور برای برخورد با صاحبان درآمدهای غیر موجه:

بعد از تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیازمند تصمیم قاطع برای برخورد با فساد بودیم

سیاست داخلی

بعد از تحقیق و تفحص صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی لازم بود که یک تصمیم قاطع در این مورد گرفته شود تا کسانی که از مسیرهای مختلف پول‌های نامشروع به دست می‌آورند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

یک وکیل دادگستری ضمن تاکید بر اینکه راههای گریز بسیاری در خصوص شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیر موجه وجود دارد، گفت: ضروری است یک اهرمی برای کنترل پول‌هایی که به حساب‌های افراد واریز می‌شود،وجود داشته باشد.

نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دستور رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیر موجه اظهار داشت: بعد از تحقیق و تفحص صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی لازم بود که یک تصمیم قاطع در این مورد گرفته شود تا کسانی که از مسیرهای مختلف پول‌های نامشروع به دست می‌آورند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دولت‌های گذشته نیز این اقدامات در دستور کار قرار می‌گرفت، خاطرنشان کرد: اگر این حرکت به نحوی قاطع مورد پیگری قرار گیرد و در حد شعار باقی نماند می‌تواند از رانتخواری‌ها و حق الکشف‌های میلیاردی جلوگیری کند.

احمدی همچنین ضمن تاکید بر اینکه راههای گریز بسیاری در این خصوص وجود دارد گفت: ضروری است یک اهرمی وجود داشته باشد که پول‌هایی که به حساب‌های افراد واریز می‌شود کنترل شود.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که منشاء پول‌ها وحساب‌های افراد مشخص نباشد راه‌های گریز بسیاری برای این مسئله وجود دارد و از آنجایی که در طی این سال‌ها هر دولتی که بر سر کار آمده است شعار "مبارزه با فساد" و سوال "از کجا آورده‌ای" را روی کاغذ مطرح کرده اما در عمل مغفول مانده است، به طور کلی نمی‌توان به تحقق چنین دستوری خوش بین بود.

کد N35525