کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه به 90 میلیارد دلار رسید

بازرگانی خارجی,داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا – ایرنا – کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به عنوان مهمترین مشکل ساختاری در اقتصاد این کشور در 11 ماه سال 2013 میلادی به مرز 90 میلیارد دلار رسید.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، موسسه آمار دولتی ترکیه در آخرین روز سال 2013 میلادی، داده های بازرگانی خارجی این کشور در ماه نوامبر و 11 ماهه سال 2013 میلادی را اعلام کرد.

براساس این داده ها فقط در ماه نوامبر سال گذشته کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به 15/7 میلیارد دلار رسید که کمتر از انتظارات بازار بود.

در نظر سنجی کانال اقتصادی ˈسی.ان.بی.سی.ئیˈ کسری در تراز بازرگانی ترکیه در نوامبر 2013 میلادی 1/8 میلیارد دلار پیش بینی شده بود.

در این ماه صادرات ترکیه 6/3 درصد و واردات این کشور 2/2 درصد نسبت به نوامبر سال 2012 افزایش یافت.

در ماه نوامبر سال 2013 میلادی صادرات ترکیه با رشدی به میزان 6/3 درصد به 14 میلیارد و 252 میلیون دلار رسید. در همین دوره واردات ترکیه نیز با 2/2 درصد افزایش به 21 میلیارد و 403 میلیون دلار رسید.

در ماه نوامبر نسبت صادرات به واردات ترکیه به 6/66 درصد رسید. این نسبت در نوامبر سال گذشته زیر 66 درصد بود. به عبارت دیگر ترکیه در ماه نوامبر 2013 میلادی در قبال هر 100 دلار واردات توانست 6/66 دلار صادرات داشته باشد.

به رغم آمار نسبتا مثبت ماه نوامبر، عملکرد 11 ماهه بازرگانی خارجی ترکیه رضایت بخش نیست.

در 11 ماهه سال 2013 میلادی نیز صادرات ترکیه با هشت دهم درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال 2012 از 139 میلیارد و 856 میلیون دلار به 138 میلیارد و 710 میلیون دلار و واردات این کشور با پنج و چهار دهم درصد افزایش از 216 میلیارد و 718 میلیون دلار به 228 میلیارد و 511 میلیون دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور با 16 و هشت دهم درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2012 از 76 میلیارد و 861 میلیون دلار به 89 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در 11 ماهه سال 2012 نسبت صادرات به واردات ترکیه 5/64 درصد بود که در این دوره به 7/60 درصد رسید.

به عبارت دیگر در 11 ماهه نخست سال 2012 ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات 5/64 دلار صادرات انجام می داد که این رقم در 11 ماه نخست سال 2013 به 7/60 دلار رسیده است.

در این دوره صادرات بخش کشاورزی و جنگلداری که 3/3 درصد از کل صادرات را تشکیل می داد، بالغ بر چهار میلیارد و 958 میلیون دلار، بخش ماهیگیری با سهمی برابر 1/0 درصد، 239 میلیون دلار، بخش معادن با سهمی برابر 0/2 درصد، معادل سه میلیارد و 548 میلیون دلار، بخش صنایع تولیدی با 1/94 درصد برابر 129 میلیارد و 389 میلیون دلار و سایر بخش ها با سهمی برابر 5/0 درصد به 577 میلیون دلار بالغ شد.

در 11 ماه نخست سال 2013 میلادی 1/14 درصد (32 میلیارد و 963 میلیون دلار) از 228 میلیارد و 511 میلیون دلار کل واردات ترکیه را کالاهای سرمایه ای، 3/74 درصد ( 167 میلیارد و 324 میلیون دلار را مواد خام و کالاهای نیم ساخته، 2/11 درصد ( 27 میلیارد و 604 میلیون دلار) را کالاهای مصرفی و 3/0 درصد یعنی 620 میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل می دهند.

سهم بسیار بالای مواد خام و نیم ساخته در واردات ترکیه به نوعی تبیین کننده ساختار ناسالم در بازرگانی خارجی و متکی بودن صادرات این کشور به واردات می باشد. از سوی دیگر سهم قابل توجهی از این رقم صرفا برای واردات انرژی اعم از گاز طبیعی، نفت خام، گاز مایع و سایر سوخت ها هزینه شده است.

ترکیه در سال 2013 میلادی افزون بر 60 میلیارد دلار صرف واردات انرژی کرده است.

تا زمانی که ترکیه به وابستگی خود در تامین انرژی از خارج ادامه دهد، مبارزه موثر با تعمیق کسری در تراز پرداختهای این کشور نیز دشوار خواهد بود.

خاورم/2011**230 *1446
کد N35455