عضوکمیسیون برنامه و بودجه:

رویکرد کمیسیون برنامه و بودجه ایجاد انضباط مالی در کشور است

پارلمانی,بودجه 93

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایجاد انضباط مالی و واقعی کردن بودجه را مهمترین رویکرد این کمیسیون در بررسی لایجه بودجه 93 ذکر کرد.

ˈاسماعیل جلیلیˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به بررسی15 تبصره از تبصره های لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: عمده تغییرات اعمال شده در لایحه، موارد تنفیذی و انضباط مالی بوده است و در برخی موارد هم رویکرهای اصلاحی و پیشنهادات نمایندگان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد غالب همان مسایل موجود در لایحه پیشنهادی بودجه دولت است، خاطرنشان کرد: لایحه پیشنهادی دولت تغیرات عمده ای نداشته و با این حال باید منتظر بررسی ها و نظرات کمیسیون تلفیق باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: کمیسیون برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی دولت را به صورت حرفه ای بررسی کرده و نوع نگاهش برقراری انضباط مالی و واقعی کردن بودجه بوده است.

وی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان، گفت: در لایحه بودجه معمولا در بخش هزینه های جاری افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته می شود و اختصاص ارقام بیشتر منوط به مشخص شدن منابع آن است آن هم به شرطی که از منابع تملک دارایی حذف نشود.

سیام(4)**2021**1535
کد N35348