در نشست السیسی با فرماندهان ارتش بررسی شد؛

آمادگی نیروهای امنیتی مصر برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی

آفریقا و خاورمیانه

سنخگوی رسمی ارتش مصر اعلام کرد : شورای عالی نیروهای مسلح مصر امروز با حضور عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع تشکیل جلسه داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در این جلسه که به ریاست عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر تشکیل شد روش های تامین امنیت و روند انجام همه پرسی وهمچنین  آمادگی نیروهای مسئول تامین امنیت ستاد همه پرسی قانون اساسی مصر مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

سخنگوی رسمی  ارتش مصر افزود: در این جلسه ژنرال السیسی حمایت از مردم مصر و ایجاد محیطی  امن برای شهروندان مصری در روز همه پرسی را از وظایف اصلی نیروهای مسلح دانست .

وی به ضرورت درک وظایف از سوی نیروهای مربوطه و ضرورت انجام ماموریت های محوله به بهترین شکل تاکید کرد ،و خواستار برخورد با کسانی شد که به نحوی بخواهند در اراده مردم ایجاد خلل کنند و سلامت وامنیت آنان را به خطر بیاندازند.

در این جلسه  که صدقی صبحی رییس ستاد ارتش و عضو شورای عالی نیروهای مسلح نیز حضور داشت  به موضوعاتی دیگرمانند ،آمادگی رزمی نیروهای مسلح مصر، فعالیت های آموزشی و تعهدات  برنامه ریزی شده برای ارتش این کشور نیز اشاره شد.