فوری/

عضو حزب اردوغان در پارلمان استعفا کرد

آمریکا اروپا

یکی از اعضای حزب حاکم در پارلمان ترکیه در ادامه موضوع دامنه دار رسوایی مالی در این کشور از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یکی از اعضای حزب حاکم  در پارلمان ترکیه در پی دامنه دار شدن پرونده رسوایی مالی از عضویت در پارلمان ترکیه استعفا کرد.

رسانه ها تاکنون به نام این عضو حزب "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اشاره ای نکرده اند.

رسوایی مالی در ترکیه در پی استعفای سریالی برخی وزیران کابینه اردوغان وارد مرحله تازه ای شده و به نظر می رسد طی روزهای آتی اتفاقات غیر مترقبه ای در این کشور رخ دهد.