پایان مذاکرات کار‌شناسی ایران و گروه ۱+۵

سیاست خارجی

قرار است به دنبال پایان مذاکرات کار‌شناسی، نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به مقام‌های سیاسی ارائه شود.

مذاکرات کار‌شناسی ایران و گروه ۱+۵ صبح امروز - سه‌شنبه - به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، قرار است به دنبال پایان مذاکرات کار‌شناسی، نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به مقام‌های سیاسی ارائه شود.

سومین دور از مذاکرات کار‌شناسی ایران و گروه ۱+۵ برای تعیین سازوکار اجرایی توافق‌نامه ژنو روز گذشته در ژنو آغاز شده بود.

«حمید بعیدی‌نژاد» مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیات مذاکره کننده ایران را بر عهده داشت و «استفان کلمنت» دستیار «کا‌ترین اشتون» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نماینده هیات ۱+۵ بود.

کد N34636