حزب حاکم ترکیه برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد

خارجی ترکیه انتخابات زودهنگام,آنکارا

آنکارا- ایرنا- ˈهالوک ایپکˈ دبیرکل حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ گفت: موضوع انتخابات زودهنگام در دستور کار حزب حاکم قرار ندارد.

به گزارش ایرنا، وی امروز (سه شنبه) در گفت وگو با روزنامه ˈترکیهˈ در پاسخ به سووالی در باره ادعاهایی در محافل سیاسی ترکیه مبنی بر احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور گفت: روند جاری در ترکیه که از آن به عنوان عملیات فساد و ارتشاء نام برده می شود ادامه عملیاتی است که در تابستان گذشته با تظاهرات گسترده مردمی ترتیب داده شده بود.

وی افزود: در آن زمان هم برخی از احزاب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بودند و در حزب ˈعدالت و توسعهˈ حتی بحث انتخابات زودهنگام نیز مطرح نمی باشد.

ایپک افزود: در حال حاضر درصد آرای حزب ˈعدالت و توسعهˈ در سطح ترکیه بیش از 50 درصد می باشد.

ˈمعصوم ترکرˈ رهبر حزب ˈدمکرات چپˈ در پی بروز تنش سیاسی و رسوایی اقتصادی در ترکیه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شده بود.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار ترکیه در صحنه های داخلی و بین المللی از بین رفته است و جو بی اعتمادی در کشور حاکم شده است خواستار استعفای فوری ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر و برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد.

حزب «دموکراسی مردم» ترکیه نیز در پی رسوایی مالی گسترده در میان مقام های این کشور، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شده است.

صباحت تونچل یکی از رهبران حزب دموکراسی مردم ترکیه در بیانیه ای گفت: این امکان پذیر نخواهد بود که از این روند اخیر با تغییر و برکناری برخی از اعضای کابینه دولت جان سالم به در ببریم. آنچه که باید انجام شود، برگزاری یک انتخابات زودهنگام و سریع پارلمانی است.

این مقام مسئول حزب دموکراسی مردم ترکیه همچنین پیشنهاد کرد که انتخابات محلی و انتخابات پارلمانی را می توان با یکدیگر برگزار کرد. انتخابات محلی مارس 2014 برگزار می شود و انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر 2014 و انتخابات سراسری سال 2015 در ترکیه صورت می گیرد.

خاورم ** 2012 ** 230** 1337
کد N34618