وزارت امورخارجه اقدامات تروریستی در روسیه را محکوم کرد

ایرنا نوشت:

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی و انفجار در شهر ولگاگراد روسیه را به شدت محکوم کرد.

مرضیه افخمˈ ضمن تسلیت به مردم و دولت روسیه، با بازماندگان و خانواده قربانیان این دو حادثه ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مبارزه جهانی علیه خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل متحد، بر ضرورت عزم جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در همه ابعاد آن تاکید کرد.

/212 27

 

کد N34217