اصلاحات درچین زیر نظر مستقیم رییس جمهور

خارجی,چین,اصلاحات

پکن - ایرنا - شواهد درچین نشان می دهد رییس جمهور این کشور به طور مستقیم رهبری گروهی را برعهده گرفته که مسوول اجرای برنامه اصلاحات عمیق یک دهه آینده است.

به گزارش ایرنا، دفترمرکزی حزب حاکم بیانیه ای منتشر کرده و درآن تاکید شده که گروه مذکور زیر نظر رهبر چین اصلاحات را به پیش سوق خواهد داد.

همزمان رسانه های جمعی چین روز سه شنبه گزارش کرده اند که اصلاحات اقتصادی دراین کشور با سرعت بیشتر ازآنچه تصور می شود، انجام خواهد شد.

ایجاد چنین تیمی به رهبری شی جین پینگ نشان می دهد که مقام های چینی مصمم به پیشبرد اصلاحات جامع در کشورشان هستند.

افزون براین تیم مذکور مسوول نظارت و رهبری اصلاحات و مدیریت بر اجرای برنامه های آن در عرصه های مختلف است.

همچنین به نظر می رسد که نگرانی از فساد مالی مقام های چینی به حدی رسیده که برای جلوگیری از سوء استفاده در راستای پیشبرد اصلاحات رهبری گروه به رییس جمهور سپرده شده است.

تمامی رهنمودها برای اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را این گروه صادر خواهد کرد.

گفته شده که این اصلاحات نه فقط در بدنه دولت و حزب حاکم چین بلکه در تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی و مقننه صورت خواهد گرفت.

به تمامی نهادهای ذی ربط اعلام شده بدون هماهنگی و گرفتن رهنمود ازاین گروه حق تک روی در اصلاحات ندارند.

پس ازچهار روزبحث و تبادل نظردرکنگره حزب حاکم کمونیست چین در اواسط آبان ماه امسال رهبران این کشور مرحله دوم اصلاحات جامع را برای دستکم یک دهه آینده کلید زدند.

دولت چین امیدوار است تا سال 2020 میلادی به بسیاری از اهداف مورد نظر دست یابد و رویای ایجاد جامعه مرفه را درکشور محقق سازد.

اولین دور اصلاحات در چین از سال 1978 میلادی به دستور ˈدنگ شیائو پینگˈ معمار سیاست اصلاحات و درهای باز آغاز شد.

اکنون رهبران نسل پنجم حزب کمونیست واقفند که برای رسیدن به جامعه ای مرفه و تحقق رویای چین پیشرفته باید فاصله غنی و فقیر را کاهش داده، در بخش های مالی و دارایی تحول ایجاد کنند و همه قلمروهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی را متحول نمایند.

آساق ** 275 ** 2100
کد N34203