معاون اجرایی رئیس جمهور:زنگ خطر به صدا درآمد؛ رئیس جمهور دستور برخورد با ویژه خواران را صادر کرد

مهر نوشت:

زنگ خطر به صدا درآمد؛ رئیس جمهور دستور برخورد با ویژه خواران را صادر کرد
معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به دلایل دستور ناگهانی رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران گفت: در ماههای گذشته سواستفاده هایی صورت گرفته و زنگ خطر به صدا در آمده بود لذا رئیس جمهور دستور برخورد با ویژه خواران را صادر کرد.
 محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شهردار اهواز گفته است رئیس جمهور در آینده ای نزدیک به اهواز سفر می کند گفت: شهردار اهواز و وزیر کشور هر دو راست گو هستند و رئیس جمهور اواخر دی ماه به خوزستان می رود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستور رئیس جمهوری درباره برخورد با ویژه خواران گفت: دولت یازدهم از ابتدا درباره حفظ سلامت اداری در بدنه دولت تاکید داشته است. از این رو از همان ابتدا ستاد اجرایی به دستور رئیس جمهور تشکیل شده بود.

وی در مورد دلیل دستور ناگهانی رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران گفت: در ماههای گذشته سوءاستفاده هایی صورت گرفته و زنگ خطر به صدا در آمده بود لذا رئیس جمهور این دستور را صادر کردند.

/212 27

کد N34149