جنتی در جمع خبرنگاران:

انجمن صنفی روزنامه نگاران می تواند مجمع عمومی را برگزار کند

سایر حوزه ها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: انجمن صنفی توسط وزارت اطلاعات لاک و مهر شده بود و با رویکرد جدید وزارت اطلاعات و وزارت کار احساس می کنیم انجمن صنفی می تواند مجمع عمومی را برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چرایی انتشار کتاب سریع القلم گفت: برخی از کتابهای آقای سریع القلم چاپ نشده بود که قرار است این کتابها چاپ شود و ما در این زمینه کتاب را می بینم آدمش برایمان مهم نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: انجمن صنفی توسط وزارت اطلاعات لاک و مهر شده بود و با رویکرد جدید وزارت اطلاعات و وزارت کار احساس می کنیم انجمن صنفی می تواند مجمع عمومی را تشکیل و انتخابات شورای مرکزی مجمع را انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی از اعضای حزب موتلفه بستن انجمن صنفی خبرنگاران را به خاطر اجماع فتنه گران در این مرکز دانستند گفت: این سوال را باید از آنها بپرسید من سخنگوی حزب موتلفه نیستم.