ایران اقدامات تروریستی در روسیه را محکوم کرد

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مبارزه جهانی علیه خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل متحد، بر ضرورت عزم جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در همه ابعاد آن تاکید کرد.

در پی وقوع دو مورد انفجار در شهر ولگاگراد روسیه، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این اقدامات تروریستی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ضمن تسلیت به مردم و دولت روسیه، با بازماندگان و خانواده قربانیان این دو حادثه ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مبارزه جهانی علیه خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل متحد، بر ضرورت عزم جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در همه ابعاد آن تاکید کرد.

کد N34089