محمد هاشمی در پاسخ به مهر:

آیت الله هاشمی زمان سفر به عربستان را هنوز تعیین نکرده است

سایر حوزه ها

برادر آیت الله هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلیل تعیین نشدن زمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این سفر از سوی عربستان است یا از سوی آیت الله هاشمی گفت: تعیین نشدن زمان سفر از طرف آیت الله هاشمی است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد هاشمی برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم ختم مادر محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه که امشب در مسجد نور تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سفر آیت الله هاشمی به عربستان چه زمانی انجام خواهد شد گفت: فعلا برای این سفر زمانی تعیین نشده است.

هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل تعیین نشدن زمان برای این سفر از سوی عربستان است یا از سوی آیت الله هاشمی گفت: تعیین نشدن زمان سفر از طرف آیت الله هاشمی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سفر آیت الله هاشمی به عربستان حتمی است گفت: در این مورد نمی توانم نظری بگویم چون اطلاعی از این مسئله ندارم.

هاشمی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است آیت الله هاشمی برای سفر به عربستان تضمین هایی خواسته است گفت: اینجا زمان و مکان مناسبی برای مطرح کردن چنین سئوالات نیست.