معاون وزیر خارجه:

عزیمت هیئت ایرانی به یمن برای پیگیری سرنوشت دیپلمات ربوده شده

سیاست خارجی

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه اعلام کرد: هیئتی برای پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی عازم یمن شده است و حال وی خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر عبداللهیان در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در خصوص دعوت از ایران برای حضور در اجلاس ژنو دو گفت: چه در نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه باشیم چه نباشیم از راهکار سیاسی در این کشور حمایت می‌کنیم.

معاون وزیر خارجه درباره دیپلمات ربوده شده ایران در یمن گفت: هیئت ایرانی برای پیگیری این قضیه به یمن سفر کرده و حال این دیپلمات ربوده شده خوب است.