حجتی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را در هیات رئیسه مجلس تشریح کرد

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر کشاورزی در هیات رئیسه برای ارائه برنامه های این وزارتخانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مقرر شد حجتی در جلسه آینده هیات رئیسه برنامه های این وزارتخانه برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در 4 سال آینده را ارائه دهد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه امروز هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور حجتی وزیر کشاورزی، اعضای هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، کارشناسان پژوهشهای مرکز در مسائل کشاورزی تشکیل جلسه داد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه نقش وزارت کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به وسعت و ظرفیتهای کشور و نیروی انسانی فعال و تحریمهایی که از ناحیه غرب و آمریکا به ایران تحمیل شده بررسی شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزیر کشاورزی در این جلسه گزارش وضعیت تولیدات کشاورزی و تنگناهای موجود ارائه داد، برخی از اعضای جلسه نیز نقطه نظرات خود در خصوص لزوم توجه به سلامت محصولات کشاورزی در کنار تلاش برای تولید تاکید کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در خصوص سلامت محصولات کشاورزی بر لزوم استفاده از پولها و توجه به تولیدات بیولوژیک تاکید شد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مقرر شد وزیر کشاورزی در خصوص اقدامات کوتاه مدتی که در لایحه بودجه امسال می تواند برای بخش کشاورزی انجام دهند نیز برنامه ای ارائه دهد که با توجه به ارائه بودجه به مجلس  این برنامه از سوی  کمیسیون کشاورزی در بودجه بررسی شود.

وی ادامه داد: امسال در لایحه بودجه باید به چند موضوع اساسی توجه شود آبیاری تحت فشار، بتونی کردن نهرها، تحویل لوله های انتقال آب به کشاورزان، تشکیل مشارکت کشاورزان در پروژه های آبرسانی، صرفه جویی در آب کشاورزی که قرار شد کمیسیون کشاورزی تلاش خود را در لایحه بودجه برای حل این مشکلات انجام دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین مقرر شده وزیر کشاورزی در جلسه آینده هیات رئیسه مجلس برنامه خود برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و حتی صادرات این محصولات را ارائه دهد.

وی با تاکید بر لزوم خودکفایی در تولید محصولاتی مانند گندم، جو، روغن، شکر  و برخی محصولات دامی مثل ذرت گفت: علاوه بر این وزیر کشاورزی باید برنامه دراز مدت خود برای آبیاری تحت فشار و بهره وری از نیروی انسانی را در جلسه آینده هیات رئیسه ارائه دهد.

به گزارش مهر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی  تا کنون با تعدادی از وزرای کابینه یازدهم در راستای ارائه برنامه هایشان برای اقتصادی مقاومتی در شرایط تحریمها جلسه داشته است.