ایران ادعاهای مقامات بحرینی را فرافکنی و مردود دانست

سیاست خارجی

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مقام بحرینی مبنی بر آموزش مخالفان دولت این کشور در ایران گفت: مسئولین بحرینی به جای فرافکنی و ایراد اتهامات واهی به سایر کشورها می بایست شرایط لازم را برای برگزاری گفتگوهای جدی فراهم نمایند .

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات بی اساس یک مقام دولت بحرین در خصوص آموزش مخالفین بحرینی درایران، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه این مطالب را کاملاً مردود دانست و افزود :مسئولین بحرینی به جای فرافکنی و ایراد اتهامات واهی به سایر کشورها می بایست با تغییررویکردهای امنیتی ، پلیسی و انجام اقدامات اعتماد آفرین شرایط لازم را برای برگزاری گفتگوهای جدی فراهم نمایند .