نماینده پارلمان عراق:

مخالفان عملیات نظامی در الانبار حامیان تروریسم هستند

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به برخی مخالفت ها از سوی گروه های سیاسی از جمله ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه با عملیات نظامی در الانبار در غرب عراق، آنها را حامیان تروریسم و داعش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، محمد سعدون الصیهود تاکید کرد: کسانی که خواستار توقف عملیات نظامی در استان الانبار هستند در واقع امتداد گروه تروریستی موسوم به داعش هستند خواه این افراد ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه باشد یا هر فرد دیگر.

وی بیان کرد: ماهیت واقعی برخی شخصیت های سیاسی که از سوی القاعده برای ضربه زدن به روند سیاسی وارده شده اند آشکار شد. آنها با هدف سلطه بر ملت عراق و حمایت القاعده روی کار آمدند.

الصیهود اعلام کرد: هر فردی که خواستار توقف عملیات نظامی باشد، از آن انتقاد کند و در قبال مبارزه با القاعده در الانبار سکوت پیشه کند حامی عملیات تروریستی است.