تصویر و خبر/

آزادی ساکنان منطقه عدرا سوریه از محاصره تروریستها