انفجار امروز روسیه از زبان یک شاهد

دومین انفجار در دو روز پیاپی در شهر ولگوگراد روسیه، روز دوشنبه، دست کم ۱۴ قربانی گرفت.

انفجار امروز روسیه از زبان یک شاهددومین انفجار در دو روز پیاپی در شهر ولگوگراد روسیه، روز دوشنبه، دست کم ۱۴ قربانی گرفت.

 

 

 

در این انفجار که در یک دستگاه اتوبوس برقی روی داد ۱۵نفر دیگر نیز زخمی شدند. ورونیکا اسکورتسووا، وزیر بهداشت روسیه که به محل حادثه شتافته است می گوید کسانی که از این انفجار جان بدر برده اند « مثل تمام زخمی های انفجارها به بدلیل سوختگی و جراحت های متعدد به شدت زخمی شده اند.»  انفجار مرگبار صبح روز دوشنبه در نزدیکی بازاری محلی روی داد.

یک شاهد عینی می گوید:« ابتدا صدای انفجاری بلند و بدنبالش فریاد مردم را شنیدم. در حالی که بطرف ایستگاه اتوبوس می رفتم احساس و فکر عجیبی داشتم که چه اتفاق افتاده است. وقتی نزدیکتر رفتم متوجه شدم که این نه صدای آتش بازی بلکه انفجاری واقعی بوده ست. ابتداء متوجه اتوبوس برقی نشدم اما با فریاد مردم که داد می زدند اتوبوس برقی، اتوبوس برقی، متوجه آن شدم که بخاطر انفجار دیگر شباهت زیادی به یک اتوبوس برقی نداشت.»

مقامات روسیه هر دو انفجار را «حملاتی تروریستی» می دانند که توسط بمبگذاران انتحاری صورت گرفته است.

هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

یورونیوز

52261

کد N33536