دستور رییس جمهور و شمارش معکوس برای پیگرد بابک زنجانی

تحریم، بابک زنجانی

با دستور رییس جمهور و تعیین ضرب العجل یکماهه برای معاون اول خود در جهت بررسی و پیگرد سواستفاده کنندگان از تحریمها، شمارش معکوس برای پیگرد قضایی و امنیتی بابک زنجانی بعنوان مشهور ترین چهره نفع برنده از تحریمها آغاز شده است.

به گزارش آفتاب  به نقل از انتخاب، دستور صریح رییس جمهور به معاون اول دولت برای تحت پیگرد قرار دادن کسانی که از دور زدن تحریمها سواستفاده می کنند فاز جدیدی در برخورد با مفاسد اقتصادی را آغاز کرده است.
به نظر می رسد  برخورد با این مفاسد و رانت ها بسیار بزرگتر از سایر مفاسد اقتصادی بوده است به نحوی که مجموع ثروت شهرام جزایری حدود 100 میلیون دلار، اختلاس افضل خداد و مرتضی رفیقدوست 200 میلیون دلار و اختلاس سه هزار میلیاردی، دو نیم میلیارد دلار بوده است اما ثروت بابک زنجانی بنابراظهار خود وی بالغ بر 10 میلیارد دلار است که ظرف مدت کوتاهی و با دور زدن تحریمها بدست آمده است.
بنابر گزارش های رسیده به «انتخاب» ؛ پس از دستور رییس جمهور ، دولت برخورد قاطع با این عوامل و مافیای امنیتی و اقتصادی حامی آنان که از ترحیمها منتفع می شوند را در دستور کار قرار داده است و ظرف یکماه آینده این پیگرد بصورت رسمی انجام خواهد شد.
تنها یکی از تخلفات بابک زنجانی نگهداری بیش از دو میلیارد یورو پول نفت است که از بازپس دادن این مبلغ با وجود پیگیری های مستمر وزارت نفت خودداری کرده و موضوع را موکول به بهانه های واهی نموده است.
این مبلغ سه برابر اختلاس سه هزار میلیاردی است.
این درحالیست که منابع مطلع گفته اند که اخباری که توسط توسط برخی نمایندگان حامی بابک زنجانی درباره بازپس دادن پول نفت منتشر شده است کذب از کار در آمده است و مشخص گردیده وی از پس دادن پول نفت خودداری می کند.
کد N33289