مفتی لبنانی: طرفداران حریری می خواهند مرا بکشند

مهر نوشت:

مفتی اهل سنت لبنان از تلاش طرفداران جریان 14 مارس به ویژه هواداران سعدالحریری رئیس المستقبل برای کشتن خود خبر داده است.

محمد رشید قبانی مفتی اهل سنت لبنان به روزنامه الاخبار گفت محافظان من هنگام تشییع جنازه محمد الشعار( جوانی که در انفجار اخیر بیروت کشته شد)، در مسجد الخاشقجی حضور داشتند، و من فقط قصد خواندن نماز و بازگشت به منزل را داشتم، اما ناگهان شرایط دگرگون شد.

هنگامی که پدر شهید و دوستانش را دیدم که گریه می کنند، تصمیم گرفتم برای نماز پایین بیایم.

وی افزود هنگامی که شعار لااله الاالله و مفتی دشمن خداست، را شنیدم، متوجه شدم که می خواهند مرا بکشند، کار خود را به خدا واگذار کردم و راضی به قضا و قدر شدم.

این در حالی است که دارالفتوی لبنان، با انتقاد از شعارهای تحریک آمیز طرفداران جریان المستقبل علیه وی، فواد سنیوره از سران این جریان و همچنین نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان را مسئول تلاشها برای مخدوش کردن وجهه مفتی اهل سنت لبنان دانست.

دارالفتوی لبنان افزود گروههای سیاسی به ویژه نجیب میقاتی نخست وزیر دولت موقت و فواد سنیوره رئیس فراکسیون المستقبل مسئولیت مستقیم تلاش برای مخدوش کردن وجهه مفتی لبنان و جایگاه وی را از طریق اقدامات تحریک آمیزی که مردم را به خاطر تحقق اهدافشان در سیطره بر دارالفتوی گمراه می کنند، برعهده دارند.

52261

کد N33143