با تصویب مجلس/

موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی تشکیل سازمان مدیریت بحران

مجلس

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل مدیریت بحران پس از شش ماه از گذشت اعتبار آن به تصویب مجلس رسید و نمایندگان مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس یک فوریت لایحه مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل مدیریت بحران با 149 رای موافق، 14 رای مخالف، 3 رای ممتنع از 194 رای به تصویب مجلس رسید و در صورت تصویب نهایی، این قانون برای 5 سال دیگر اجرایی می شود.

محمدرضا خباز نماینده دولت در خصوص فوریت این لایحه و تصویب آن اظهار داشت: تاریخ این قانون در 92/3/20 به اتمام رسیده است و تا کنون خلاء قانونی در خصوص تصمیمات سازمان مدیریت کشور داشته ایم.

وی اظهار داشت: این قانون در کشور ما بسیار مهم است و اگر تعللی در این خصوص صورت بگیرد خسارت زیادی ایجاد می شود چرا که در کشور ما حوادث غیرمترقبه مانند زلزله زیاد اتفاق می افتد.

خباز در ادامه افزود: اگر اجرای آزمایشی قانون تشکیل مدیریت بحران تمدید نشود در اجرای بودجه سال 93 نیز دچار مشکل می شویم چرا که دولت بودجه ای برای آماده سازی و مقابله با حوادث غیرمترقبه پیش بینی کرده است و اعتبارات مربوط به این بخش منوط به احیای این قانون می باشد.

در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد به عنوان مخالف این لایحه گفت: ما مخالف تمدید این قانون نیستیم بلکه  مخالفت ما به علت کم کاری قوه مجریه است و معتقدم نباید این قوه دچار روزمرگی شود.

وی با اشاره به اینکه شش ماه از مهلت اعتبار این قانون می گذرد و چرا تا کنون قوه مجریه این لایحه را به مجلس ارایه نداده است.

جعفری اظهار داشت: دولت باید یک تیمی تشکیل دهد و این گونه مسایل را به صورت جدی دنبال کند. ما برای بحران باید مدیریتی سریع السیر و تیزهوش داشته باشیم و دولت نباید برای تمدید این قانون تنبلی کند.

در ادامه محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان به عنوان موافق این لایحه گفت: تا کنون شش ماه از مدت اعتبار این قانون گذشته و ما در خصوص تصمیمات مدیریت بحران در کشور ابهام قانونی داریم.

وی خطاب به معاونت نظارت مجلس و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: لایحه تمدید زمانی ارایه می شود که هنوز مدت اجرای آن تمام نشده باشد. اما شاهدیم که شش ماه از مدت اعتبار این قانون می گذرد و دولت باید لایحه اصلاحیه ماده 15 را مبنی بر این که این قانون برای 5 سال دیگر تمدید شود به مجلس ارایه کند.