رییس یک جنبش سیاسی ایتالیا:

قطعنامه پیشنهادی ایران در مسیر صلح جهانی است

خارجی بونیلائوری,روحانی تصویب 92,ایتالیا

رم - ایرنا- رییس جنبش ایتالیایی ˈدولت و قدرتˈ ضمن مثبت خواندن قطعنامه پیشنهادی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مبنی بر ˈمبارزه با خشونت و افراط گراییˈ گفت: اگر این قطعنامه به اجرا گذاشته شود، جهان آباد می شود.

ˈاستفانو بونیلائوریˈ رییس جنبش ایتالیایی ˈدولت و قدرتˈ در گفت وگو با ایرنا در رم اظهار داشت: پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید، بسیار مثبت و در مسیر صحیح برای رسیدن به صلح جهانی است که اگر به اجرا گذشته شود، جهان آباد خواهد شد.

بونیلائوری افزود: در صورت اجرا شدن این قطعنامه می توان بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ در سوریه را متوقف کرد. همچنین دولت هایی مانند عربستان سعودی نیز مجبور خواهند شد تا به حمایت از تروریسم فرقه ای در خاورمیانه خاتمه دهند.

رییس این جنبش ایتالیایی گفت: با به اجرا گذاشته شدن چنین قطعنامه ای حتی خشونت ها در بحرین که توسط مقامات آن ادامه دارد نیز باید متوقف شوند و بسیاری از درگیری های قومی و فرقه ای در آفریقا ازجمله کنگو و جنوب سودان نیز متوقف خواهد شد و جهان بتدریج به سوی صلحی پایدار سوق پیدا می کند.

وی هشدار داد، اما مساله این است که آیا آمریکا در اجرای چنین قطعنامه ای مشارکت می کند یا خیر. متاسفانه تاکنون به بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل مانند قطعنامه مربوط به پس دادن بلندی های اشغال شده جولان از سوی رژیم صهیونیستی به سوریه احترام گذاشته نشده است.

رییس این جنبش ایتالیایی گفت: اما باید توجه داشت که قطعنامه پیشنهادی رییس جمهور ایران در تضاد با طمع جهان گرایی قدرت های غربی است و بنابراین مشکل است که به اجرا گذاشته شود.

اروپام ** 2171**1337
کد N32964

خواندنی از سراسر وب