عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجازات ویژه خواران مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم است

مجازات با ویژه خواران,روحانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دستور اخیر رییس جمهوری مبنی بر شناسایی ویژه خواران و مجازات آنها، گفت: دستور صادر شده توسط رییس جمهوری کاری بسیار پسندیده است؛ چراکه مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه مطالبه رهبر معظم انقلاب ومردم است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «سید محمد حسین میر محمدی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: قطعا بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می تواند به دولت کمک کند تا نتیجه مساعدی در بر داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به تعاملی که میان مجلس و دولت برقرار است، در صورتی که نیاز باشد، مجلس می تواند بااستفاده از کمیسیون اصل 90 همکاری های مناسبی در این ارتباط با دولت داشته باشد.

سیام(1)9189**1535
کد N32885