با تصویب نمایندگان؛

استفساریه مواد ۶۳ و۶۴ اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی می‌شود

مجلس

بر این اساس در جلسه علنی آینده مجلس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح بیمه موسسات و مدیران مراکز فنی و حرفه‌ای آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجلس با دو درخواست تغییر دستور با امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان موافقت کرد.
در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی درخواست جایگزینی طرح استفساریه درباره مواد ۶۳ و۶۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تصویب شد و در جلسه علنی آینده مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین درخواست تغییر دستور دیگری به رأی نمایندگان گذاشته شد که مورد تصویب قرار گرفت. براین اساس در جلسه علنی آینده مجلس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح بیمه موسسات و مدیران مراکز فنی و حرفه‌ای آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد N32810