در مدرسه عالی شهید مطهری؛

جمعی از طلاب به مناسبت سالروز ۹ دی تجمع کردند

تجمع کنندگان در این مراسم تجمع‌كنندگان با حمل پلاکارتهایی؛ شعارهای با مضمون «امروز روز ذلت امریکاست» «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرماست» «اهل بصیرت پیرو رهبر است» «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر فتنه‌گر» سردادند.

صبح امروز جمعی از طلاب روحانیون و اساتید به مناسبت ۹دی در مدرسه عالی شهید مطهری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع کنندگان در این مراسم تجمع‌كنندگان با حمل پلاکارتهایی؛ شعارهای با مضمون «امروز روز ذلت امریکاست» «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرماست» «اهل بصیرت پیرو رهبر است» «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر فتنه‌گر» سردادند.

کد N32700