حبیب‌زاده به ایلنا خبر داد؛

انتخاب حاضری به عنوان رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاحات

سیاست داخلی

قرار شد کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاحات با تعیین استراتژی چگونگی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مصوبات خویش را ارائه کند.

عضو شورای مركزی خانه کارگر اظهار داشت: بر اساس مصوبات کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، انتخابات هیات رئیسه آن برگزار شده است که در طی آن، آقای علی محمد حاضری دبیرکل انجمن اسلامی اساتید دانشگاه‌ها به عنوان رئیس کمیته سیاسی، آقای عابدی عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس به عنوان نائب رئیس و آقای الحسینی از انجمن اسلامی معلمان به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب شده‌اند.
افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه شب گذشته- یكشنبه-  شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: در جلسه دیشب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، کمیته سیاسی این شورا که هفته پیش جلسه خود را برگزار کرده بود، مصوبات خود را ارائه کرد.
عضو شورای مركزی خانه کارگر ادامه داد: بر اساس مصوبات کمیته سیاسی این شورا، انتخابات هیات رئیسه آن برگزار شده است که بر اساس  آن، آقای علی محمد حاضری دبیرکل انجمن اسلامی اساتید دانشگاه‌ها به عنوان رئیس کمیته سیاسی، آقای عابدی عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس به عنوان نائب رئیس و آقای الحسینی از انجمن اسلامی معلمان به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب شده‌اند.
وی با بیان اینکه تعیین استراتژی چگونگی شرکت در انتخابات در دستور کار کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاحات قرار گرفته است، خاطرنشان کرد قرار شد کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاحات با تعیین استراتژی چگونگی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مصوبات خویش را ارائه کند.
در ادامه، حبیب‌زاده دعوت وزارت کشور از احزاب را از دیگر موضوعاتی دانست که در جلسه دیشب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شده است و افزود: در جلسه دیشب درباره موضوع دعوت وزارت کشور از احزاب که قرار است روز شنبه هفته آینده برگزار  شود و مباحثی که باید در آن جلسه مطرح شود، بحث و تبادل نظر شد.
عضو شورای مركزی خانه کارگر درباره موضوعاتی که قرار است از سوی از سوی اعضای احزاب عضو شورای هماهنگی اصلاحات در جلسه دیدار نمایندگان احزاب با وزیر کشور مطرح شود، اظهار داشت: در این جلسه همه اعضا درخواست داشتند تا درباره حمایت از فعالیت‌های حزبی در کشور مباحثی مطرح شود و همچنین وزارت کشور را به انجام تکالیف قانونی خویش در خصوص احزاب دعوت کنند.
وی در پایان گفت: همچنین برنامه ۶ ماهه‌ای برای فعالیت شورای هماهنگی اصلاجات تعیین شده است که قرار است در جلسه بعدی درباره نحوه اجرایی آن بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

کد N32698